Consultant

Masaże

Sanavita
bo zdrowie jest najważniejsze

Mazaż Centryfugalny

Dotyczy tylko stawów i tkanek z nimi sąsiadujących, czyli torebek stawowych, więzadeł, a pośrednio również samych powierzchni stawowych.
Masaż daje bardzo silne przekrwienie miejscowe, podwyższając temaperaturę masowanych tkanek i działanie przeciwbólowe. Następuje również przekrwienie i odżywienie samych powierzchni stawowych.